Zita Aranyász

Autori podľa abecedy

Zita Aranyász

Narodila sa v roku 1984 v Nyíregyháze v Maďarsku. Študovala v ateliéroch v Budapešti a Nyíregyháze.
Vysokú školu vyštudovala na Vzdelávacom inštitúte umenia v Nyíregyháze v rokoch 2003-2007,
magisterské vzdelanie na Univerzite Umenia v Moholy-Nagy a Dizajnu v Budapešti v rokoch 2007-2010.
Väčšinou sa zaoberá grafikou, textilným umením, inštaláciou, maľbou a krátkym filmom.
Často používa kombináciu techník, využíva štruktúry, povrchy, vzory a technické problémy.
Okrem toho počas siedmych rokov vyučovala na umeleckých školách . V posledných rokoch veľa cestuje
a mnoho z týchto skúseností sú impulzom pre jej tvorbu. Zúčastňuje sa plenérov a výstav v Maďarsku a na Slovensku.

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky