Vojtech Seliga

Autori podľa abecedy

Vojtech Seliga

Vojtech Seliga sa narodil 24. júna 1913 v dedinke Vyšné Opátske neďaleko Košíc. Vyštudoval gymnázium a neskôr učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Jeho pedagogické začiatky sú spojené s Vranovom nad Topľou, kde mal aj v roku 1940 prvú samostatnú výstavu.
Jeho pedagogické a umelecké pôsobenie je úzko späté s Košicami. Veľkou mierou sa zaslúžil o vznik Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach, na ktorej vykonával pedagogickú prax do roku 1982. 
Spočiatku v 40.- 50. rokoch minulého storočia vytváral najmä akvarely so širokým záberom. Robil štúdie krajiny, tatranské motívy. V 60. rokoch sa krajinárska tvorba stala jeho doménou. Snažil sa však zachytiť farebné nálady, vzťah svetla a farby, abstrahujúc a vyjadrujúc sa veľkými farebnými až geometrizujúcimi plochami. V 70. rokoch prechádzal ku kompozíciám vytváraným širokými ťahmi štetca a maliarskej špachtle. Jeho práce charakterizovali plocha, priestor a citlivé ladenie farieb. Popri maľbe krajiny sa venoval zátišiam a občas sa utiekal aj k mestským žánrom. Na svojich cestách do zahraničia vytvoril množstvo vedút, pražský Karlov most, benátske motívy, Paríž.
Usporiadal množstvo výstav a rôznych umeleckých podujatí.
Maľoval do poslednej chvíle. Zomrel 14.11.2004.

Kytica s jablkami

Olej - kartón

50 x 35 cm

Zarámované

Kúpiť | 290 €

Zádiel

Olej - sololit

68 x 120 cm

Zarámované

Kúpiť | 1190 €

Spomienka

Olej - sololit

75 x 55 cm

Zarámované

Kúpiť | 560 €

Chryzantémy

Olej - sololit

85 x 45 cm

Zarámované

Kúpiť | 460 €

Sad

Olej - sololit

30 x 60 cm

Zarámované

Kúpiť | 420 €

Kvety

Olej - sololit

55 x 85 cm

Zarámované

Predané dielo

Chalupy

Akryl - hps

15 x 21 cm

Zarámované

Predané dielo

Kytica vo váze

Olej - sololit

60 x 40 cm

Zarámované

Predané dielo

Zamrznutý potok

Olej - sololit

40 x 60 cm

Zarámované

Predané dielo

Kytica s jablkom

Olej - sololit

50 x 35 cm

Zarámované

Predané dielo

Kytica

Olej - sololit

35 x 35 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky