Viktor Šefčík

Autori podľa abecedy

Viktor Šefčík

Narodil sa 17. 8. 1960 v Košiciach. Po ukončení Strednej umelecko-priemyselnej školy v Košiciach - odbor grafika, študoval na VŠVU v Bratislave - odbor maľba a reštaurovanie. Venuje sa maľbe, kresbe, reštaurovaniu, vyhotovovaniu faksimílií historických listín a tvorbe mozaiky. Patrí medzi maliarov, ktorí sa snažia pretlmočiť duchovné posolstvo do svojich obrazov.

Hrnčiarska ulica

Komb. tech. - papier

25 x 20 cm

Zarámované

Kúpiť | 290 €

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky