Štefan Roskovanyi

Autori podľa abecedy

Štefan Roskovanyi

Akademický maliar Štefan Roskoványi sa narodil 4.decembra 1946 v Košiciach. Už ako dieťa veľa kreslil. Keď mal sedem rokov zomrela mu matka a o tri roky neskôr aj otec. Vyrastal u príbuzných. Od pätnástich rokov vyrastal v detskom domove. Maturoval na maďarskom gymnáziu. Súčasne pracoval ako fotograf. Vystriedal viacero zamestnaní. V roku 1971 bol na piaty raz prijatý na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave Jeho profesormi boli Ľ. Čemický a J. Želibský. Po ukončení štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave začal pedagogicky pôsobiť na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Vyučoval figurálne kreslenie a návrhové kreslenie. Od roku 1984 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Od roku 1977 sa okrem autorských výstav pravidelne zúčastňoval na kolektívnych regionálnych a svetových výstavných podujatiach doma a v zahraničí.
Jeho dielo zachytáva viacero tematických rozmerov od figurálnej, cez abstraktnú až po krajinnú maľbu, prevažne situovanú do mestského prostredia, ktorá mu priniesla už za čias jeho života veľkú popularitu. Patril medzi najvýznamnejších umelcov konca 20. storočia, ktorí žili a tvorili v Košiciach. A tu 11. novembra 2002 za tragických okolností opustil svet.

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky