Richard Wagner

Autori podľa abecedy

Richard Wagner

Akad.soch. Richard Wagner nar.1963 Trebišov
Po ukončení ŠUP-ky na odbore keramik-modelár /1982/ v Košiciach, pokračoval v štúdiu /1984-1990/ na VŠUP odbor sochárstvo u Prof.J.Malejovského v Prahe.
Po návrate z Prahy žije a tvorí vo svojom ateliéri v Trebišove.
Venuje sa prevažane komornej plastike a reliéfu so zameraním na figuru a portét.
Účasť na kolektívnych výstavách v Prahe, Zlíne a v Trebišove. Jeho sochárske práce sú vystavené v súkromných zbierkach a galériách v Rakúsku a v Dánsku.

Akt 5

Cín - žula

v 43 cm

.

Kúpiť | 520 €

Golfistka

Cín - žula

v 25 cm

.

Kúpiť | 320 €

Bojovníčka

Cín - žula

v 28 cm

.

Kúpiť | 270 €

Harlekýn

Cín - drevo

v 40 cm

.

Kúpiť | 540 €

Krucifix

Cín - drevo

v 51 cm

.

Kúpiť | 560 €

Verdi

Cín - drevo

25 x 20 cm

Zarámované

Kúpiť | 230 €

Akt 4

Cín - drevo

v 40 cm

.

Kúpiť | 520 €

Harlekýn ll

Cín - žula

v 28 cm

.

Predané dielo

Akt 3

Cín - vápenec

v 40 cm

.

Predané dielo

Akt

Cín - žula

v.26 cm

.

Predané dielo

Kríž

Cín - drevo

52 x 21 cm

.

Predané dielo

Ukrižovaný

Cín - žula

v.26 cm

.

Predané dielo

Ráno

Cín - žula

v.30 cm

.

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky