Igor Hanák

Autori podľa abecedy

Igor Hanák

PaedDr. Igor Hanák sa narodil v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1975 - 79 absolvoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove - Katedru výtvarnej výchovy - prof. Hapák, doc. Muška, doc. Gáll, doc. Horečný. 
Zúčastňoval sa výstav v Košiciach, Prešove, Bratislave, Olomouci, Humennom, Sanoku a Przemyslu v Poľsku.
Tvorí na domácich a medzinárodných plenéroch a tvorivých dielňach.
Za svoju tvorbu a pedagogickú činnosť získal ocenenia doma aj v zahraničí.
V súčasnosti pôsobí ako pedagóg výtvarného odboru na ZUŠ v Humennom.
Žije a tvorí v Humennom.

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky