Zoltán Nagy Enzoe

Autori podľa abecedy

Zoltán Nagy Enzoe

Narodil sa v júli roku 1970 v Komárne. Stredoškolské štúdium zahájil na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Košiciach, ale zmaturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V štúdiu pokračoval na teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, popritom na Akadémi Muzických umení navštevoval kurzy umeleckej fotografie.
Umeleckú dráhu začínal fotografovaním - jeho majstrom bol fotograf Tibor Huszár. Neskôr sa pod vplyvom otca Menyhérta Tiszaiho Nagya začal zaoberať maľbou. Popri otcovi ho učili aj košickí maliari Štefan Filep a Dušan Baláž.
Zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav TICCE - v Budapešti, Kisvárde v Maďarsku, ďalej pravidelne v Košiciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch ako aj v mnohých obciach Medzibodrožia. Samostatne vystavoval vo Vaji v Maďarsku a v Kráľovskom Chlmci. Fotografické výstavy mal v Prahe a vo Vaji v Maďarsku a v Košiciach.
Je členom TICCE - združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia v Královskom Chlmci,  zakladajúcim členom Domu tvorby v Aranyosapáti a Tvorivej dielne v Csarode (Maďarsko).

Jakabov palác

Olej - plátno

60 x 80 cm

Zarámované

Kúpiť | 490 €

Akt 1

Olej - plátno

70 x 50 cm

Bez rámu

Kúpiť | 1990 €

Akt 2

Olej - plátno

50 x 70 cm

Bez rámu

Kúpiť | 1990 €

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky