Miroslav Bucher

Autori podľa abecedy

Miroslav Bucher

Narodený roku 1950. Vyštudoval odbor monumentálna maľba v architektúre a scénografií na Umelecko-priemyselnej škole v Brne u profesora Coufala.
Neskôr sa presťahoval do Košíc, kde pôsobil až do roku 1992. Venoval sa tvorbe keramiky drobnej, záhradnej a monumentálnej. V tomto období bola významná jeho výstavnícka tvorba a propagačná grafika. Pre Slovenské Technické múzeum a Východoslovenské múzeum v Košiciach vystvoril mnohé expozície. V roku 1992 sa usadil v Lipanoch, kde sa jeho tvorba orientuje na krajinomaľbu. Miroslav Bucher samostatne vystavuje od roku 1983 a to výstavou v Košiciach, neskôr v Poľsku, Čechách a v roku 2009 sa predstavuje prestížnou individuálnou výstavou v Šarišskej galérií v Prešove. Z kolektívnych výstav je treba spomenúť významné výstavy s Umeleckou besedou Slovenska, ktorej členom je od roku 2005. Sú to výstavy v Taliansku, Poľsku, Čechách, Macedónsku, Francúzsku, Maďarsku, Slovinsku, Turecku a Nemecku.

V jeho obrazoch prevláda čistá a jasná farba tak dominantne, že sa stala hlavným prostriedkom k dosiahnutiu výslednej harmonizácie obrazových kompozícií, v ktorých prevládajú jemné odtiene tehlových, ale i rumelkových červených, jemné tóny zelených a podľa potreby dopĺňané sviežimi tónmi oranžovej a žltej farby. Autor dáva do pozornosti v svojej krajinárskej tvorbe syntézu logiky a emócie. Usiluje sa o vyrovnávanie obidvoch obrazových zložiek - kompozície a farby.

Zima v Pieninách

Olej - plátno

60 x 80 cm

Zarámované

Kúpiť | 560 €

Na rúbanisku

Olej - plátno

60 x 80 cm

Zarámované

Kúpiť | 690 €

Pod sninským kameňom

Olej - plátno

70 x 70 cm

Zarámované

Kúpiť | 690 €

Na lazoch

Olej - plátno

55 x 100 cm

Zarámované

Kúpiť | 690 €

Pole na horách

Olej - plátno

55 x 100 cm

Zarámované

Kúpiť | 840 €

Na rázcestí

Olej - plátno

70 x 100 cm

Zarámované

Kúpiť | 840 €

V hmle

Olej - plátno

80 x 60 cm

Zarámované

Kúpiť | 700 €

Očakávania

Olej - plátno

65 x 85 cm

Zarámované

Kúpiť | 700 €

Nad lesnicou

Olej - plátno

70 x 85 cm

Zarámované

Kúpiť | 770 €

V Karpatoch

Olej - plátno

60 x 80 cm

Zarámované

Kúpiť | 690 €

Na konci sveta

Olej - plátno

70 x 70 cm

Zarámované

Kúpiť | 700 €

Sami dvaja

Olej - plátno

65 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Spojenie s nebom

Olej - plátno

120 x 70 cm

Zarámované

Predané dielo

Cesty riek

Olej - plátno

40 x 70 cm

Zarámované

Predané dielo

Cesty riek ll

Olej - plátno

40 x 70 cm

Zarámované

Predané dielo

Stopy v snehu

Olej - plátno

100 x 60 cm

Zarámované

Predané dielo

Oranžová zima

Olej - plátno

70 x 120 cm

Zarámované

Predané dielo

Ďalej a ďalej

Olej - plátno

30 x 35 cm

Zarámované

Predané dielo

Predzvesť

Olej - plátno

50 x 60 cm

Zarámované

Predané dielo

Zvláštne svetlo

Olej - plátno

70 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Polí už niet

Olej - plátno

70 x 100 cm

Zarámované

Predané dielo

Žltý akcent

Olej - plátno

70 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Búrka nad žltou čiarou

Olej - plátno

60 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Jarný koncert

Olej - plátno

70 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Nad vodou

Olej - sololit

40 x 40 cm

Bez rámu

Predané dielo

Cesta do ďaleka

Olej - plátno

70 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Jeseň na rovine

Olej - plátno

70 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Modlitba

Olej - plátno

30 x 30 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky