Milan Bandurčin

Autori podľa abecedy

Milan Bandurčin

Narodený v Snine.
Výtvarné vzdelanie nadobudol na odbore propagačnej grafiky Strednej školy umeleckého priemyslu v Košiciach, kde študoval u akademických maliarov Evy a Vladimíra Jeníkových a prof. Zlatice Reistedterovej.
Vystavovať začal v roku 1984, kedy sa svojou tvorbou predstavil v Humennom. Okrem Slovenska boli jeho diela vystavené aj v Českej republike a Poľsku.
Základným inšpiračným zdrojom pre tvorbu umelca sú hlboko v pamäti uchované dojmy z detstva a bezprostredné pocity z každodenne prežitých udalostí. Tieto dojmy a pocity, ale aj všedné predmety a životné situácie, v akých sa človek ocitá, pretavuje do nadčasových mnohofigurálnych kompozícií, skratkovite zachytených denných záznamov alebo svojských piktografických znakov. V centre pozornosti autora je človek a jeho nezvratný životný osud. Cielom umeleckého snaženia autora nie je vytvorenie krásneho obrazu, ale výtvarné priblíženie sa k podstate zobrazovanej veci alebo javu a pravde o človeku.

Gotický anjel

Grafika - papier

18 x 4 cm

Zarámované

Kúpiť | 50 €

Strom

Grafika - papier

12 x 11 cm

Zarámované

Kúpiť | 45 €

Loď

Grafika - papier

14,5x9,5 cm

Zarámované

Kúpiť | 40 €

Hlava

Grafika - papier

10 x 20 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky