Michal Závacký

Autori podľa abecedy

Michal Závacký

Narodil sa 26.3.1984 v Michalovciach.

Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva, grafika, Košice (1998-2002).  A na Technickej Univerzite, Fakulta umení, Ateliér súčasného obrazu, Košice
- Doc. A. Szentpétery, Ateliér súčasného obrazu (Bc. - bakalárske štúdium) (2002-2006)
- Prof. R. Sikora , Ateliéru súčasného obrazu (Mgr. Art. - magisterské štúdium) (2006-2008)

Oblasť jeho tvorby - maľba, grafika, kresba, 3d vizualizačné a animačné aplikácie. Mladý výtvarník sa okrem maľby venuje aj knižnej grafike, ilustrovaniu a humoru v grafike. Ilustroval knihu Výtvarná pocta kreslenému humoru a Neúplná abeceda.
Michal Zavacký sa vo svojej tvorbe snaží spontánne reagovať na svetové dianie, svoje okolie, životné prostredie, ako aj realizovať sa v portrétnej a figurálnej kompozícií, ktoré umocňuje svojou výraznou farebnosťou a rukopisom “...ktoré sú charakteristické výraznou a s istotou prevedenou maľbou a sú dokladom jeho kresliarskej a maliarskej zručnosti.”

Autorské výstavy:
Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko (2002)
Veľké Kapušany, Energosun (2008)
Veľké Kapušany, Informačné Stredisko (2008)
Trebišov, Vlastivedné múzeum (2009)
Spoločné výstavy:
Michalovce, Plenér Zemplín, Zemplínske Múzeum (2004)
Hlohovec, Vlastivedné múzeum (2007)
Košice, Východoslovenská galéria (2008)
Azerbajdžan, Baku (2007)

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky