Michal Čičvák

Autori podľa abecedy

Michal Čičvák

Akademický maliar Michal Čičvák sa narodil 20.5. 1955 v Sobranciach a zomrel 12.1.2010.
Celý svoj život tvoril a prežil v Košiciach. Ako talentovaný výtvarník začal po stredoškolských štúdiách v roku 1973 študovať maliarstvo na poľskej Štátnej vysokej škole výtvarných umení v Gdansku. Štúdiá voľnej maľby na uvedenej škole absolvoval v roku 1978 u prof. R. U. Usareviča a prof. Ostrowského. Už počas gymnaziálnych štúdií súkromne študoval maľbu u košických maliarov (Borecký, Doboš, Feld).
Po absolutóriu vysokej školy ako umelec v slobodnom povolaní sa viac ako tri desaťročia významnou mierou spolupodieľal na vytváraní východoslovenského, osobitne košického umeleckého života.
Michal Čičvák kvalitou a významom svojho umeleckého posolstva ovplyvnil nielen regionálny, ale tiež širší kontext slovenského maliarstva.

Na dedine

Olej - sololit

50 x 70 cm

Zarámované

Kúpiť | 680 €

Dvor ll

Olej - sololit

70 x 50 cm

Zarámované

Kúpiť | 690 €

Dvor

Olej - sololit

70 x 50 cm

Zarámované

Predané dielo

Zjavenie

Olej - sololit

42 x 45 cm

Zarámované

Predané dielo

Košický podchod

Olej - lepenka

70 x 50 cm

Zarámované

Predané dielo

Košický podchod

Olej - sololit

70 x 50 cm

Zarámované

Predané dielo

Košický dvor

Olej - plátno

50 x 80 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky