Martin Zbojan

Autori podľa abecedy

Martin Zbojan

Martin Zbojan , PhD., ak. mal., narodil sa 7. 2. 1960 v Michalovciach.
V rokoch 1975 – 1979 študoval na SUPŠ v Košiciach a v rokoch 1980 – 1986 AVU v Prahe, oddelenie figurálnej maľby v ateliéri prof. R. Kolářa a prof. K. Součka, grafické štúdium u prof. L. Čepeláka.
Od roku 2003 pôsobí ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, kde vyučuje maľbu a grafiku.
Venuje sa voľnej tvorbe v oblasti maľby a grafiky a súčasne aj grafickému designu.
Svoju tvorbu predstavil okrem individuálnych výstav aj na mnohých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí.

PF08

Grafika - papier

15 x 10 cm

Zarámované

Objednať | 80 €

Ex-Libris

Grafika - papier

12 x 11 cm

Zarámované

Objednať | 90 €

PF07

Grafika - papier

12 x 11 cm

Zarámované

Objednať | 80 €

PF06

Grafika - papier

13 x 15 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky