Mária Medvecká

Autori podľa abecedy

Mária Medvecká

Narodila sa 11.9.1914 v Medvedzí na Orave
Pochádzala zo šľachtického rodu Medvecký z Medvedzieho a Malého Bysterca.
Po štúdiách na Pedagogickej akadémii v Bratislave, pôsobila ako učiteľka v rodnom kraji.
Po vojne pokračovala v štúdiu na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a v Prahe u profesora Želibského.
Absolvovala v Bratislave na VŠVU (1948). Stala sa maliarkou rodnej Oravy a jej ľudu.
Celú svoju tvorbu zamerala na zobrazovanie premien rodnej Oravy. Mala zmysel pre sociálne cítenie a zaujala ju aj budovateľská tematika.
Medvecká bola predstaviteľka slovenského realistického impresionizmu a stala sa národnou umelkyňou.
Výber jej celoživotného diela sa nachádza v Galérii Márie Medveckej, sprístupnenej verejnosti v roku 1979.
Zomrela 23.4.1987 v Bratislave. Miesto jej posledného odpočinku je na cintoríne v Tvrdošíne - Medvedzí.

Na kapustnisku

Olej - sololit

20 x 50 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky