Ľudmila Lakomá

Autori podľa abecedy

Ľudmila Lakomá

Narodila sa 4. marca 1940 vo Veľkých Žalužiciach, okr. Michalovce.
V rokoch 1959 –1963 absolvovala výtvarný odbor na Pedagogickom inštitúte UPJŠ v Prešove. V roku 1982 získala doktorát v odbore výtvarná pedagogika. Do roku 1989 bola členkou ZSVU v Bratislave a od roku 1990 je členkou Združenia výtvarných umelcov Košice pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave.
Ľudmila Lakomá – Krausová je maliarkou Zemplína. Prejavuje sa to v spôsobe jej života, v maliarskej pracovitosti, v láske k tradíciám, k rodine, domovu, priľnutosti k prírode, vidieku i rodnému mestu.
Usporiadala viac ako 50 samostatných výstav a zúčastnila sa množstva kolektívnych výstav.

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky