Ľudmila Bujdošová

Autori podľa abecedy

Ľudmila Bujdošová

Absolventka ŠÚV odbor Zdobenie keramiky a porcelánu (1983-1987)
V rokoch 1987-1989 absolvovala pomaturitné kvalifikačné štúdium odbor - Konzervátorstvo a reštaurátorstvo nástenných malieb na ŠÚV.
Od roku 1989-1994 štúdium na Univerzite P.J.Šafárika- Pedagogickej fakulte odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk
Maľbe na sklo sa venuje od roku 2007
Aktívne sa zúčastňuje na podujatiach organizovaných centrom KSK ako sú Dámska jazda,regionálna a krajská výstava Košická paleta.
Jej ocenené práce postupujú na celoštátne súťažné výstavy Výtvarné spektrum.
V decembri 2011 prezentovala svoje diela na samostatnej výstave Poézia skla.

Dáma s pierkom

Maľba - sklo

50 x 45 cm

Zarámované

Kúpiť | 350 €

Mesto

Maľba - sklo

45 x 45 cm

Zarámované

Kúpiť | 290 €

Anjel

Maľba - sklo

86 x 32 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky