Lenka Hončárová

Autori podľa abecedy

Lenka Hončárová

Mgr. Lenka Hončárová sa narodila r.1969 v Kežmarku V roku 1987 ukončila štúdium na SUPŠ v Košiciach - odbor propagačná grafika. Je absolventkou KU-PF v Ružomberku - učiteľstvo výtvarného umenia. 
Inklinuje k abstraktnému zhmotneniu pocitov a vnemov, prostredníctvom alternatívnych a experimentálnych koncepcií vo výtvarnom prejave. Tvorbu Lenky Hončárovej môžeme vnímať v dvoch hlavných prúdoch, v podobe lyrickej abstrakcie s vnášaním textu do obrazu, či už vlastných myšlienok alebo úryvkov rôznych básní. Druhým, kontrastným prúdom sú formy geometrickej abstrakcie a čistých tvarov, symbolika farieb a ich vzájomný dialóg. „Výtvarnú plavbu“ týmito prúdmi si vyberá podľa nálady a vnútorného impulzu. Veľkou inšpiráciou v jej tvorbe je fenomén Čas, taktiež poézia a alternatívna hudba…
Žije a tvorí v Poprade. Prezentuje sa na samostatných a kolektívnych výstavách.

Akt

Olej - sololit

50 x 50 cm

Zarámované

Kúpiť | 460 €

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky