Klára Golodseyová

Autori podľa abecedy

Klára Golodseyová

Klára Golodseyová patrí k staršej generácii košických výtvarníkov. Láska k umeniu ju už v mladosti inšpirovala k vlastnej tvorbe. Navštevovala svetové galérie, kde obdivovala umenie starých majstrov. Dlhé roky vo výtvarnej tvorbe šla vlastnou cestou, až začiatkom sedemdesiatych rokov sa jej začal venovať známy výtvarný pedagóg, akademický maliar Ján Hák. Následne vstúpila do Klubu košických výtvarníkov, kde pôsobí dodnes. Pod vedením akad. maliarov K. Csáka a Š. Roskoványiho rozvíjala najmä kresbu. Pravidelne sa zúčastňuje výstavných podujatí a plenérov.
Jej výtvarný prejav charakterizujú jemné tlmené farby, ktoré vytvárajú príjemnú romantickú náladu.

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky