Július Jakoby pripisované

Autori podľa abecedy

Július Jakoby pripisované

Narodil sa 28.3.1903 v Košiciach.
Výtvarne sa najskôr vzdelával v roku 1922 na súkromnej Slobodnej výtvarnej, kresliarskej a maliarskej škole A.Podolínyiho v Budapešti.
V rokoch 1923-26 navštevoval kurzy v súkromnej a grafickej škole E. Króna. V rokoch 1927-28 študoval na VŠVU v Budapešti, ale v druhom ročníku štúdium prerušil a vrátil sa do rodného mesta, kde žil a tvoril do konca svojho života.
Zvolil si dráhu osamelého umelca.V jeho tvorbe vystupuje ako najdôležitejší moment autenticita každodenného života.
Bol inšpirovaný predovšetkým podnetmi zo svojho bezprostredného prostredia, obrazmi s výjavmi z košických ulíc, dvorov, záhradných reštaurácií alebo periférie. 
V roku 1968 bol menovaný zaslúžilým umelcom.V roku 1970 mu bola udelená Cena za zásluhy o rozvoj výtvarného umenia na Slovensku.
V roku 1984 daroval kolekciu svojich diel Národnej galérii v Prahe.
Jeho diela sa nachádzajú v stálych expozíciach galérii v Košiciach a v Banskej Bystrici.
Jakoby patrí k nezabudnuteľným predstaviteľom košickej výtvarnej scény 2 pol. 20 stor.a je jednou z najvýznamnejších osobností našej i európskej výtvarnej avantgardy.
Zomrel v Košiciach 15.4.1985.

Kone

Olej - kartón

12 x 33 cm

Zarámované

Kúpiť | 980 €

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky