Ján Grotkovský

Autori podľa abecedy

Ján Grotkovský

Ján Grotkovský narodil sa 24. 1. 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. 6. 1961 v Košiciach.
Základy výtvarného vzdelania získal 1926-1927 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934-1938 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila.
Od roku 1950 pôobil ako slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960).
Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje decentný prednes,
lyricky až melancholicky lomená striebristá farebnost a úsilie o verný prepis tvarov.
Námetovo sa zameral najmä na východné Slovensko od Vysokých Tatier po východoslovenskú nížinu.

Tatry

Olej - plátno

60 x 80 cm

Zarámované

Kúpiť | 600 €

Kytica

Olej - plátno

70 x 50 cm

Zarámované

Kúpiť | 690 €

Vysoké Tatry

Olej - plátno

60 x 70 cm

Zarámované

Predané dielo

Vysoké Tatry

Olej - sololit

18 x 24 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky