Ivan Soroka

Autori podľa abecedy

Ivan Soroka

Narodil sa 23.6.1963 v Žiline. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Košiciach odbor grafika. Absolvoval FHPV Prešov Katedra výtvarnej výchovy a umenia. Venuje sa maľbe, kresbe, grafike. Žije a pôsobí v Bardejove.

Mlynská ulica

Akryl - plátno

100 x 120 cm

Bez rámu

Kúpiť | 740 €

Pešia zóna

Akryl - plátno

100 x 100 cm

Bez rámu

Kúpiť | 720 €

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky