Ivan Šafranko

Autori podľa abecedy

Ivan Šafranko

Docent, akedamický maliar, absolvent AVU v Prahe. Venuje sa komornej a monumentálnej maľbe, grafike a sochárstvu. Žije v Prešove.

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky