Emil Mlynárčik

Autori podľa abecedy

Emil Mlynárčik

Narodil sa 1960, je rodákom z Vernára, absolventom MFF UK v Bratislave.
Od r. 1992 je výtvarníkom v slobodnom povolaní, dnes žije a tvorí v Hôrke pri Poprade.
Bytostný vzťah k prostrediu v ktorom vyrastal, prírode a javom v nej pozorovaným poznamenali tak výber jeho štúdia (meteorológia) ako aj tematiku jeho umeleckej tvorby a spôsob jej zobrazenia.
Realisticky zachytáva svet okolo seba - slnkom zaliate lúky, horské bystriny, pokojné lesné zákutia, čaro miznúcich vidieckych dreveníc či starobylých mestských častí. Zvláštna hra svetlo a príjemná farebnosť vnášajú do jeho obrazov prvky impresionizmu, vyžaruje z nich pokoj a harmónia.
A to je prvoradý cieľ jeho tvorby. Možno aj preto si jeho diela našli cestu k rovnako cítiacim ľuďom po celom svete.

Chodník domov

Olej - plátno

24 x 30 cm

Zarámované

Kúpiť | 340 €

Jesenné premeny Hornádu

Olej - plátno

30 x 40 cm

Zarámované

Kúpiť | 460 €

Na kraji poľa

Olej - plátno

24 x 30 cm

Zarámované

Kúpiť | 340 €

Staré stromy

Olej - plátno

24 x 30 cm

Zarámované

Kúpiť | 340 €

Šumiac

Olej - plátno

30 x 40 cm

Zarámované

Predané dielo

Ždiarska samota

Olej - plátno

24 x 30 cm

Zarámované

Predané dielo

Slnečný deň

Olej - plátno

30 x 40 cm

Zarámované

Predané dielo

Pod Tatranskou Lomnicou

Olej - plátno

30 x 40 cm

Zarámované

Predané dielo

Počúvadlo pri Štiavnici

Olej - plátno

24 x 30 cm

Zarámované

Predané dielo

Zamagurský večer

Olej - plátno

30 x 40 cm

Zarámované

Predané dielo

Spišský hrad z východu

Olej - plátno

24 x 30 cm

Zarámované

Predané dielo

Na Podlesku

Olej - plátno

18 x 30 cm

Zarámované

Predané dielo

Osturňa- Predvianočný večer

Olej - plátno

30 x 24 cm

Zarámované

Predané dielo

Zo Ždiaru

Olej - plátno

30 x 40 cm

Zarámované

Predané dielo

Vyberte si z kategórie o ktorú máte záujem, alebo pozrite si všetky